@import((rwml-menu))


Stacks Image 104Restauratie: tapes, oude opnames. Weg werken van ruis en aanpassen van het geluidsspectrum.
Dit is vooral van toepassing op oude opnames met ruis, brom of andere storende elementen. Hier onder staat een kort fragment van unique Veena opnames uit India gerestaureerd in 2014.
Restauratie bestaande opname. Weg werken van bijgeluiden, omgevingen geluiden, telefoons.
De charme van een live opname is dat je voelt en een beetje hoort dat er publiek zit.
Een bos vallende sleutels zoals in een onderstand voorbeeld van een live concert gebouw opname kan net te storend zijn maar kan worden verwijderd.
Restoration: tapes, old recordings. Removal of undesirable noise and adjusting the audio spectrum.
This is especially applicable to old recordings with noise, hum or other disturbing elements. Below is a short excerpt of unique recordings of Veena from the 1970s in India and restored in 2014.
Restoration of more recent recordings. Removal of accompanying noises, environmental noises, phones, passing traffic etc.
The charm of a live recording is in that you feel and hear a bit of the public as well. However, noises like that of a bunch of keys falling during a live concert recording can be highly disruptive. Yet, it can be removed (example below).

Gemiste noten, kleine foutjes kunnen worden aangepast maar ook meer storende elementen zoals oude opnames met ruis of kraak Te hard opgenomen en geclipped audio en daardoor onbruikbaar materiaal kan worden gerepareerd.


Furthermore, missed notes or small errors in playing can be adjusted while more disturbing elements found in older recordings such as noise or cracking can be removed. Too hard recorded and thereby clipped audio and such unusable material can also be repaired.
00:00
00:00
 1. Oude opname voor restauratie Opnames van een legendarische Veena speler voor de Indiase radio.Gerestaureed in 2015 door DutZ Studio.
 2. Oude opnames na restauratie Opnames van een legendarische Veena speler voor de Indiase radio.Gerestaureed in 2015 door DutZ Studio.
 3. Klik, voor restauratie Een scherke kraak / wellicht een stoel of deur.
 4. Zonder klik, na restauratie De klik is verdwenen
 5. Clippende opname voor restauratie Te luid opgenomen uitvoering die clipt en een daardoor leek mislikt. Enorme gekraak, clipping, in luide passages
 6. Clippen nagenoeg verdwenen Te luid opgenomen uitvoering die clipt en een daardoor leek mislikt. Enorme gekraak, clippen, in luide passages
 7. LP kraakt voor restauratie
 8. LP na restauratie

Your web browser does not support HTML5 audio. Please update to a newer web browser.

00:00
00:00
 1. Old recording before restoration Recordings of a legendary Veena player for the Indian radio. Restored in 2015 by DutZ Studio.
 2. Old recording after restoration Recordings of a legendary Veena player for the Indian radio. Restored in 2015 by DutZ Studio.
 3. Click, before restoration A sharp cracking / then probably the piano stool.
 4. Without a click, after restoration The click has gone
 5. Clipped before restoration Too loud recorded performance can give a lot of additional cracking
 6. De-Clipped after restoration
 7. LP creaks and clicks before restoration
 8. LP after restoration

Your web browser does not support HTML5 audio. Please update to a newer web browser.

© 2023 Gé Bijvoet. DutZ-Studio is a concern of the record label DutZ, founded in 1996 by pianist and composer Gé Bijvoet. Adress: Bosschendijk 45, 4731DB Oudenbosch, Netherlands. Phone: (0031)624692036 e-mail: info@gebijvoet.nl Contact Me